Onderhoudsinterval


Categorie: BMW

Voor onze beide premiummerken BMW en KTM gelden verschillende onderhoudsintervallen. Iedere constructeur bepaalt dit specifiek voor zijn modellen. Een toenemende trend is dat onderhoudsintervallen, gebaseerd op afgelegde kilometers, steeds langer worden. BMW is op dit vlak steeds vooruitstrevend geweest met reeds erg vroeg een onderhoudsinterval van 10.000 km of periodiek één maal per jaar, daar waar andere merken intervallen hadden tussen 4.000 km en 7.500 km. 

De eerste beurt is op 1.000 km.

Daarna elke 10.000 km of eenmaal per jaar indien men minder dan 10.000 km per jaar aflegt.

Voor elk model geldt ook hier de regel dat indien je minder rijdt dan de voorziene kilometers per onderhoudsbeurt, je minimum één onderhoud per jaar dient in te plannen.

Zowel BMW als KTM bouwen nu een service-indicator in, die op basis van kilometers en tijdsduur in de display aangeeft wanneer de motorfiets de werkplaats dient binnen te komen voor het noodzakelijke BMW- of KTM-onderhoud. Op basis hiervan kan de werkplaats een aangepast onderhoudsschema afdrukken en uitvoeren.

Wat dient u als motorrijder goed te bewaken?

Langere onderhoudsintervallen vereisen meer zelfdiscipline van de piloot.

 • Controleer dus regelmatig alle vloeistofniveaus (motorolie, koelvloeistof). De correcte waarden vindt u in de gebruikershandleiding van uw motorfiets.
 • Controleer de staat van de remplaketten.
 • Controleer de staat van ketting en tandwielen en hou de ketting op de juiste spanning. Regelmatig reinigen en inoliën van de ketting verlengt haar levensduur aanzienlijk.
 • Controleer de staat van de banden en zorg voor een correcte bandenspanning. Dit verbetert de wegligging van de motor en bepaalt voor een groot stuk de levensduur van de banden.
 • Controleer na een poetsbeurt de algemene staat van de motorfiets. 

De voorgeschreven onderhoudsintervallen gelden enkel bij normaal gebruik. Wijk je af van dit normaal gebruik, dan dien je ook de onderhoudsintervallen aan te passen aan de “abnormale” omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij:

 • zéér sportief of circuitgebruik (zeer hoge motortoerentallen, verhoogde remslijtage, extreme belasting van de banden);
 • het inzetten van een motor voor offroad gebruik (sterk vervuilende omstandigheden, extreme temperaturen, zware belasting van de veercomponenten);
 • andere belastende omstandigheden zoals rijscholen (oefenen op terrein met verhoogde belasting van de koppeling en langdurig stationair draaien), koerierdiensten en het dagelijks afleggen van zeer korte afstanden (extra belasting voor de batterij);

De onderhoudsintervallen zijn ook periodiek: minimaal één keer per jaar. Bij BMW wordt deze onderhoudsbeurt de ‘BMW jaarbeurt’ genoemd. Jammer genoeg wordt deze door zeer veel motorrijders die weinig rijden, maar al te vaak uit het oog verloren. Dit is nochtans erg belangrijk, niet enkel om veiligheidsredenen, maar ook is dit periodiek onderhoud bepalend voor de levensduur van de motorfiets. Daarenboven is het minimumonderhoud van eenmaal per jaar ook een must om te voldoen aan de garantievoorwaarden. GEEN ONDERHOUD = GEEN GARANTIE.


Weinig rijden vereist dus ook onderhoud om onderstaande redenen: 

 • oliën degenereren en dienen regelmatig vervangen te worden om inwendige corrosie te voorkomen.
 • remvloeistof dient vervangen te worden omdat het om een hygroscopische vloeistof gaat. Dit wil zeggen, een vloeistof die water aantrekt waardoor er vocht in het remsysteem terecht komt met corrosie als gevolg, wat nefast is voor de ABS pomp!
 • met speciale producten zoals FORTE, reinigt u het injectiesysteem en voorkomt u harsvorming en verzuring van de brandstof

Volg dus nauwgezet de BMW- of KTM-servicevoorschriften en controleer zelf regelmatig uw motorfiets. Hij zal u belonen met jarenlange bedrijfszekerheid en ongestoord rijplezier en zo voorkomt u onverwacht hoge onderhoudsfacturen!

Een reactie achterlaten